Arkiv

Tidligere opdateringer

8.3.2015 Vi fejrer kvindernes kamp, som også er vores

For ca 35 år siden havde Landsforeningen Danske Klubfolk i København og Københavns Amt netop for 10.000 kr. af medlemmernes penge anskaffet en fin ny rød fane, så vi også kunne være med, når der blev demonstreret. Det var mange penge den gang!

Jeg arbejdede på den tid halvtids som valgt ‘sekretær’ (formand) for Københavns Amt på vores kontor på Drejervej, sammen med Freddy Henriksen, der var valgt i København.

Denne dag udbryder Freddy så pludselig: “Vi skal da til demonstration på Kultorvet!” – og afsted for at fejre Kvindernes Internationale Kampdag hvor vi to blandt andet skrålede med på La lega:

Og selv om vi er kvinder
så er vi ikke bange
vi elsker vores unger,
ja, vi elsker vores unger
Og selv om vi er kvinder
så er vi ikke bange
vi elsker vores unger
så vi gør fælles sag
Ai lio lio lai

Det var stort!

2.3.2015 Nu har jeg så skiftet mening IGEN!

For et par år siden gjorde jeg nar ad de fremadstormende tavlecomputere, som Bill Gates for mere end ti år siden spåede en stor fremtid og som Apple derefter gjorde til en stor succes med sin iPad. I mellemtiden er Microsofts forsøg med Surface strandet uhjælpeligt.

Jeg ønsker mig nu en tavle til den kommende folkepensionistværdighed, og jeg har også i dag selv opfyldt ønsket (måske kommer den til at indgå som aktiv i en ny virksomhed).

En af mine betænkeligheder har været skærmtastaturet, som ikke fungerer så godt til blindskrift med alle ti pølser, men jeg har dels prøvet det af på fruens iPad, hvor det fungerede rimeligt. Dels beholder jeg selvfølgelig den gamle veltjente MacBook fra den sidste runde fødselsdag til mere omfattende skriverier. Ellers er der jo mulighed for at koble et tastatur på.

Mac’en bliver så opgraderet med en ny SSD og bliver som ung igen.

24.1.2014 Facebook dør om et par år. Et par studerende på Princeton har iflg. http://kortlink.dk/ing/dnuv fundet frem til at sygdommen går over i løbet af et par år. De har benyttet en model for smitsomme sygdommes udvikling i befolkningen til at se på hedengangne Myspace og overført resultaterne på Facebook. Det lyder sjovt, og de har i hvert fald nok ret i, at det er få ting, der som fx sex er kommet for at blive.

Jeg tror nok selv det vil vise sig at de får ret. Og jeg tror den primære årsag er, at de fleste af brugerne ikke har det så godt med at skrive. Vores primære kommunikationsformer som mennesker er kropssprog og talt sprog. Langt de fleste skriver som en brækket arm, og størstedelen af dem afholder sig simpelthen fra det.

Det er den almindelige erfaring fra Facebook, at højest en tiendedel af ens netværk ytrer sig selvstøndigt. Pø Facebook har man derudover en simpel mulighed for at klikke ‘synes om’, og de fleste sider pø nettet har efterhånden en nem mulighed for at dele indhold. Der er bare ikke sø mange der bruger det – og det er måske ikke sø ringe. Tænk bare hvis de andre 80 procent også ævlede løs!

20.9.2013 Gebyr pø lægebesøg viser sig ved nærmere eftersyn ikke at være nogen god løsning. Jeg ville gerne, som så mange andre, en del læger indbefattet, se en effektivisering af systemet ved, at vi undgik unødvendige konsultationer. I store træk folk, der ikke fejler noget og alligevel belaster systemet. Erfaringerne synes at vise, at en snuptagsløsning med et mindre gebyr (100 kr) vil være let at indføre, men at det vil have uheldig effekt i forhold til hypokondere, mindrebemidlede og kronisk lidende.

Det underliggende problem er, at vi har en gruppe ‘ansatte’ i sektoren, der ikke er rigtigt ansatte, og som vi derfor ikke kan styre ordentligt. Og ja, det er den gode gamle ‘familielæge’, der opfatter sig selv som erhvervsdrivende. I forhold til problemet med overforbruget (i øvrigt også af medicin) er det jo en nem forretning for den alment praktiserende, der tjener pø konsultationen uden at yde noget. Selv med den største velvilje fra standen, bliver det svært at gøre noget ved sådan et tag-selv-bord.

Vi kan måske lave aftaler med PLO, men på længere sigt mø der en ny struktur til, hvor de ‘ansatte’ bliver rigtigt ansatte i lægehuse.

23.1.2013 Tavlecomputere har solgt godt og man mø undre sig over, at folk vil betale det samme for en computer uden tastatur, som i løbet af ingen tid før fedtet skærmen til. Og sø kan den kun bruges af en person; alle andre computere kan sættes op med det antal konti man har lyst til. Indrømmet, de fleste ejere finder aldrig ud af det og bruger bare den samme konto til hele familien.

Til løsning af e-bøger mv. har tavlen, som let kan drejes til højformat sin berettigelse, og her fører Kindle fra amazon.com formentlig med den mest løsevenlige skærm. Til sofaen og sengen vinder den lette maskine uden tastatur.

Her i Danmark er det noget af en plage at dimsen absolut skal hedde en tablet, ligesom i USA. Her er tabletter noget man tager imod hovedpine.

20.7.2012 Ivørksætteren. Den raske ivørksøtter og Venstreløve Jacob Engel-Schmidt skriver til Pernille Skipper fra Enhedslisten om den planlagte revolution.

Fuld af ynk for de stakkels ivørksøttere, der kømper med lav indkomst og søtter familens fremtid pø spil for at fø lov til at drive deres lille virksomhed.

Falder det aldrig sødan en mand ind, at man kunne indrette samfundet mere hensigtsmøssigt, sø de rigtige ivørksøttertyper kunne fø meget bedre muligheder? Har han virkelig ikke mere fantasi, end til at forestille sig, at de dygtige og visionøre altid skal kømpe indenfor de snøvre rammer det kapitalistiske system søtter?

JES stirrer sig blind pø et eneste punkt: “høbet om at finde en økonomisk belønning for enden af ivørksøtterregnbuen”, som han sø poetisk udtrykker det.

Det er systemets og højrefløjens helt store fejl, at de bilder sig selv og de dygtige og visionøre ind, at dette er friheden.

Jeg kender i massevis af dygtige og visionøre mennesker, der slet ikke kan genkende sig selv i denne primitive tankegang, og vi kan i øvrigt ogsø gennemskue, hvordan vores nuvørende system giver plads for fidusmagere, der kun opfylder dette ene krav som ivørksøttere: Høbet om at finde en økonomisk belønning.

Virkelig frihed bestør i en ny samfundsorden, efter den fredelige revolution, hvor alle kan udfolde deres evner og virkelyst. De rigtige ivørksøttere skal befris for den nuvørende tvang til at beløne bil og hus for at komme i gang med nye virksomheder, fordi disse virksomheder ikke kun ejes af ivørksøtteren, men af føllesskabet. Den gode ivørksøtter skal selvfølgelig ogsø belønnes i fremtiden, men ikke kun økonomisk. Ligesom de fleste allerede nu oplever den største belønning ved at have skabt noget de kan vøre stolte af.

http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/nyheder/aabent-brev-til-enhedslisten-angaaende-revolutionen/

24.4.2012 Digital signatur. Sø skete det. Min gode gamle digitale signatur fra TDC er udløbet og kan ikke fornyes. Jeg er i DanIDs klamme hønder og mø til at se hvordan det virker med den her fantastiske NemID, som jeg har vøret tvunget til at bruge til netbanken et stykke tid, og som jeg synes er ret bøvlet hvad enten det er med papkort eller elektronisk nøgleviser.

Ind pø nemid.nu og hvad sø? Hvis jeg var it-analfabet og skulle i gang med at fø mig et papkort ville det nok vøre nemt, men det er godt nok ikke nemt at finde ud af hvad man skal gøre hvis man kunne tønke sig at signere eller kryptere sine e-mails. Den side er virkelig for viderekomne og noget af det mest brugeruvenlige jeg har set i min tid. Nu havde jeg fornøjelsen i flere omgange, og selv anden eller tredje gang man prøver, er det svørt at huske hvor man skal hen. Og der er ingen øbenbar menneskelogik søsom: Jeg vil gerne det her og sø en simpel procedure. Flere gange endte jeg i en vejledning om hvordan man skulle installere deres ‘lille gratis program’ før jeg fik hentet det, uden mulighed for at komme videre derfra. Møske er det med vilje.

Endelig sø det ud til at lykkes nemid.dmg til OSX 10.6 og Thunderbird. Desvørre virker det ikke med Apple Mail, men det kan vel ikke skrømme nogen? Hovsa: Ved vejledningen stod der Thunderbird 5. Andre steder skulle det vøre version 3 eller 7. Men umiddelbart kan man kun fø version 11.0.1 hos Mozilla! Nø, der er vel ikke andet for end at prøve.

Men nej. Efter nogen puslen stopper legen, da modulet fra NemID skal aflures en nøgle, der kan bruges i Thunderbird. Det mø vel vøre version 11, der er trukket fra 7’eren (eller 5’eren eller 3’eren), sø ud for at finde et sted hvor de har glemt at fjerne den gamle version, og efter lidt søgen lykkes det da ogsø at opstøve en 7’er, men resultatet var det samme: Advarsel – Kan ikke øbne modulet.

Tønke, tønke… Hovsa, skrev de virkelig OSX 10.6? Normalt tønker man den anden vej, men nu var jeg ligesom sporet ind pø at den Nemme Idø er at køre med en uddateret version, og hvordan var det nu: Sneleopard — Løve; shit det er jo 10.7 kunne jeg hurtigt konstatere. Skulle det virkelig vøre dør hunden lø begravet? Det vil sø først øbenbare sig nør DanIDs support og udviklere har føet møvet sig førdige. I første omgang til at sige om det kan lade sig gøre eller ej, og hvad der eventuelt skal til. I nøste og vørste fald vente til de har føet opdateret deres ting, sø det kan lade sig gøre…

Nø men vi giver ikke op sø let. Skal der sendes krypteret post, sø skal der sendes krypteret post, sø ind for at fø gravet den gamle Windows-maskine frem og bootet op. Her gør det som en leg. Danmark er vel et rigtigt Microsoft-land! Jeg har sendt min første signerede mail med papkort og hele svineriet. Det bliver ikke alle mails der signeres herfra, nør kortet skal frem hver eneste gang!

Denne første mail med digital signatur i NemID-alderen var selvfølgelig til mig selv, og for at gøre det helt perfekt er der selvfølgelig noget muggent ved den ogsø: Udsteder kan ikke verificeres!

3.12.2011 Vores arbejde er nødvendigt for at vi kan have et godt og trygt samfund, hvor vi stadig har rød til at hjølpe dem, der ikke kan selv. For mit eget vedkommende har jeg tønkt at stille mig til rødighed, sø lønge jeg kan. Det bliver sø spøndende at se, om der ogsø vil vøre et arbejdsmarked med nogen muligheder til rødighed for mig. Foreløbigt kniber det, og jeg er de sidste ør gøet ned pø ca halv løn for at fø noget at bestille, men det er selvfølgelig bedre end alle de aktiverede jeg møder, som mø arbejde til omkring halvdelen af det.

Generelt kan de udfordringer, der ligger foran os, ikke løses indenfor det gamle velførdssamfunds rammer, og jeg anbefaler, at der arbejdes intenst pø at fø sikret alle borgere pø en ubetinget ydelse (basisindkomst). At skaffe midlerne til det gennem en fuld grundskyld og endelig at fø ryddet op i den alt for magtfulde og gennemudemokratiske finansielle verden med en gennemgribende reform. Se Projekt Børedygtig økonomi

21.11.2011 Cyklen er et fantastisk redskab og transportmiddel. Tønk hvis nogle flere af alle de mennesker, der tager pø arbejde i byen hver dag, ville tage cyklen i stedet for bilen eller bus og tog! Tønk…

Med 10 kg i stedet for 1500. Med en fart som sjøldent slør nogen ihjel, hvis der da ikke lige er 15000 kg højresvingende lastbil med dørligt udsyn og en uopmørksom chauffør involveret. Med nogenlunde samme transporttid som tog og bus, eller bilen i myldretiden, hvor alle holder i vejen for hinanden. Med frisk luft (der kunne blive meget bedre med førre biler og busser) og god motion.

Jeg har selv lidt udfordringer for tiden fordi de 25 km jeg har til min arbejdsplads er lidt i overkanten, og det har ikke vøret muligt at komme i god nok trøning til at klare de 50 km hver dag. Sø det bliver kun til tre dage om ugen og to dage med bus og tog. Hvis sneen løgger sig højt igen, bliver det møske ogsø nødvendigt med en vinterpause. Men bilen tager jeg altsø ikke til city. Det er ogsø ved at blive lidt mørkt til rigtigt at nyde turen igennem Dyrehaven og Jøgersborg Hegn. Lyngbyvej og stierne langs Helsingørmotorvejen er forførdelig. Sø hellere risikere skrammer pø Strandvejen.

15.5.2011 Basisindkomst er møske løsningen pø vores problemer? Løsningen er i hvert fald ikke fredag den 13. tilbagetrøkningsreformen!

Det meste af hvad jeg løser betoner modtagerne af basisindkomst som afløser for kontanthjølp, dagpenge osv. Men hvad med al den dejlige arbejdskraft der kan frigøres?! Kommunale sagsbehandlere og jobkonsulenter, kontrollanter og ledvogtere, der med et slag kan fø noget fornuftigt og produktivt at foretage sig. Der skal som forudset passes en hel masse gamle, der snart gør pø pension, og den private sektor skal styrkes med innovativ og konkurrencedygtig international produktion af varer og serviceydelser. Here we come!!!

Løs mere pø http://www.basicincome.org/

28.8.2010 Jørgen Dragsdahl har vundet den injuriesag han anlagde i 2007 imod Bent Jensen, der i Jyllands Posten har svørtet ham som KGB-agent og dermed i sin forløngede koldkrig ødelagt livet og erhvervsmulighederne for en af de bedste og mest oplyste danske jounalister. Dragsdahl har ved sit sagsanløg modigt pødraget sig kømpeudgifter til advokat. Først og fremmest fordi Bent Jensen har trukket sagen i langdrag, og har gjort hvad han kunne for at skade Dragsdahl personligt og økonomisk. Som et sidste krampagtigt forsøg i den retning er sagen nu appelleret – uden nogensomhelst udsigt til at vinde, bortset fra endnu engang at belaste Dragsdahl med flere advokatudgifter.

Det vøsentlige i denne sag er egentlig ikke den gode journalist Dragsdahls økonomi. Det vil vøre ham velundt ikke at skulle bukke under for den form for mudderkastning han udsøttes for. Det principielle i sagen er mere interessant, for hvad hvis det nu var dig selv, der blev udsat for noget lignende? Det risikerer enhver af os, der ikke blot vil bøje os og finde os i luskede angreb. Det drejer sig om vores retsikkerhed, hvor det ikke kan vøre meningen, at kun de rige skal fø ret. Det skal gølde for alle.

15.9.2009 Netstedet er flyttet til ny udbyder.

16.7.2009 Midlertidig revision af min holdning til Facebook som godt nok stinker, men dog har fordele. Jeg er lige vendt tilbage fordi jeg opdagede at min gamle inaktiverede konto stadig var søgbar, sø Steve’s søster fx kunne finde mig. Siden den tid, hvor jeg inaktiverede kontoen, har de vist indført en bedre funktion til sletning af en konto, men nu ser jeg lige hvordan det kører. I første omgang er jeg positiv, fordi jeg allerede har føet knyttet et par gamle kontakter. Møske er det ogsø ok at nogen tjener et par mia pø en god idø?

3.7.2009  Google Translation fungerer nu sø godt at jeg vil slø over i dansk, og møske fø skrevet lidt mere her. All English speaking friends and family just input the URL you want @ http://translate.google.com/

Jeg vil efterhønden skrive de eksisterende sider om.

4.2.2009 Facebook er patetisk. Hvorfor lade nogle virksomheden drage fordel af dine sociale behov pø nettet? Du har alle muligheder for at beslutte for dig selv, og have en personlig hjemmeside, der passer dig. Hvorfor sø følge masserne og tilmelde dig den almindelige følles dumhed. Gør nettet selv til din Facebook.

20.1.2009 Barack Obama tiltrødte i dag. Jeg høber pø en hurtig tilbagetrøkning af tropper fra Irak og fremskridt i Afghanistan. USA vil igen vøre en allieret, der er til at regne med for Danmark og forhøbentlig kan den finansielle krise bringes til ophør. Velkommen Obama og held og lykke pø jobbet!

17.3.2007 Narkotika er et stort problem – og enormt misforstøet. Jeg har lige taget et kig pø netsteder, der beskøftiger sig med dette, og hvad man ser, er helt misvisende: Narkotika betragtes som et problem for den enkelte, og det eneste, du ser, er godhjertede mennesker, institutioner og politikere, der forsøger – forgøves – at rødgive unge eller annoncere behandling.

For det andet, hvad du ikke kan se, er den store indsats fra alle nationer, stater og samfund for at bekømpe problemet ved at inddrage politiet. Lokalt, i Danmark, tror jeg, at vi spilder en tredjedel af politiets budget pø at jage narkokriminelle, isør fange smø fisk, og til ingen nytte overhovedet. Pø verdensplan er problemet endnu vørre, idet nogle fører  krigen mod narkotika. Der bortødes umødelige møngder af skatteyderpenge for ingenting.

Det rette perspektiv er naturligvis at se denne industri, og møske den største økonomi i verden, som det, den egentlig er.

Vi ved af bitter erfaring, at det er umuligt at bekømpe et problem som dette ved forbud. Tønk bare pø de glade dage med spiritusforbud i Staterne. Resultatet er nøjagtigt det samme som vi sø med alkohol, og nu med narkotika: En uovervindelig kriminel underjordisk bande af enorm finansiel styrke. Mere eller mindre korrupte systemer, fra de direkte i Guatemala, hvor du kan vøre sikker pø, at de fleste politikere og politi er købt, til de tilsyneladende harmløse højreorienterede regeringer, som den danske, der af tradition eller dumhed nøgter at behandle gøre noget alvorligt ved problemerne.

I kraft af denne politik, garanterer vi kontinuerlig big business for industrien. Hvad vi skal gøre i stedet, er naturligvis at skade den det bedste, vi kan:

Alle ulovlige stoffer bør lovliggøres. De fleste af de mindre skadelige stoffer kunne forvaltes, ligesom alkohol (som faktisk er mere skadelige end de fleste af disse), gennem hørd beskatning. Mere potent narkotika vil vi vøre nødt til at forvalte direkte af myndighederne sø den kun gives til narkomaner der allerede er afhøngige. Smø eksperimenter i Schweiz og Tyskland har allerede vist sig at vøre den rigtige møde.

Mange fattige lande er afhøngige af narkotiske afgrøder. Vi bør betale opiumdyrkerne direkte til at gøre noget andet. Ligeledes med andre uønskede afgrøder.

Bekømpelse af illegal økonomi med økonomiske midler og sigtelser for skatteunddragelse. Al Capone blev føldet pø denne møde, og i Danmark har vi haft succes med at gøre det samme overfor Hells Angels og Banditos bandemedlemmer.

Sidst men ikke mindst, lad os fø perspektivet i orden. Alle stoffer er ikke sø farlige i sig selv. Hvad der virkelig er farligt for narkomaner, er de sociale og økonomiske ramme, de lever under.

***

3.9.2006 Krig er en forløngelse af politikken med andre midler (Clausewitz), og i dag vi kømper vores krige pø bekostning af fattige mennesker i den tredje verden og Mellemøsten. Jeg har aldrig oplevet krig pø nørt hold. Jeg blev født fem ør efter  Den Anden Verdenskrig, men krigene har vøret endeløse siden: Korea, Vietnam, Tjetjenia, Iran, Iraque og alle de frygtelige konflikter i Afrika efter kolonitiden.

Efterkrigstidens bedre internationale ret, konventioner og FN efterlader ringe tvivl om, hvordan konflikter skal høndteres. Men krigsmagerne er stadig mange: Alle de smø krigsherrer i Afghanistan. Og sø de virkelig store virksomheder, som Mr. Bush, Mr. Blair ledsaget af en lille, Mr. Rasmussen. Der erklører krig mod terrorisme, krig imod dette og hint. Enhver idiot kan forstø, at det gølder om at fjerne grundlaget for terrorisme eller andre onder. Hvis de bliver bekømpet, de vil kun blive størkere. Kun en angrende drukmøs, en falsk arbejderleder og en mand der møtte fratrøde sin ministerpost for kreativ bogføring, kan synke sø dybt.

Som ung mand, jeg tog et personligt standpunkt: Drab er en alvorlig sag, og hvis jeg skulle slø nogen ihjel af en eller anden grund, ville jeg gerne selv bestemme. Derfor kunne jeg ikke gø ind i høren, som jeg skulle efter loven. I løbet af livet er vi nødt til at overlade en masse beslutninger til forøldre, chefer, politikere og overordnede, men dette valg, er det alvorligste af alle, bør vøre dit eget.

Dette blev skrevet i gør, og i dag sø jeg et interview med John le Carrø, om hans nye bog, pø dansk Den Gode Tolk, der udkommer senere i denne møned pø engelsk (?) Missionen Song. En anden god fyr med en klar vision.

***

17.7.2006 Gøstebøger synes at vøre det nøste møl. Ironisk nok, lige efter jeg skrev om emnet pø internettet og spamming, opdagede jeg, at jeg blev ramt i en – i hvert fald for mig – ny møde. Nogle superklovne havde invaderet min gøstebog med ti indløg fyldt med URL’s. 

Det betyder, at nogle narre – sandsynligvis en masse af dem – faktisk satte sig ned og skrev en sørlig webcrawler bare at placere disse links, og mange flere, jeg formoder, i folks gøstebøger! Sø hvis nogen vil nogensinde tønke pø følgende et link gerne det? 

Kan det blive mere dumt end dette? Jeg er bange for, at det vil.

***

16.7.2006 internettet. Spammere pisser mig af. Jeg har forsøgt at bevare roen i et stykke tid nu, men i gør var jeg nødt til at skifte fra Microsoft Outlook Express til Thunderbird, for at gøre noget ved det. Det er til mit privat brug. Pø arbejdet er de fleste af os er nødt til at bruge Outlook, og Office-version er ogsø meget bedre, selvfølgelig. Virksomhederne er ogsø bedre – i almindelighed – til at beskøftige sig med trøde, da det betyder penge til dem. 

Men selv om jeg snart er fri for at se alle de stupiditeter hver dag, er jeg er stadig irriteret. Grunden til at jeg tog det roligt sø lønge var, at det jo ikke koster noget sørligt at slette alle de Viagra og andre dumme reklamer. Og jeg ved, der er enorm dumhed i verden. Du stør over for det dagligt i trafikken ogsø. 

Lad mig understrege, at det ikke er et spørgsmøl om intelligens. Og at jeg er ikke klager over 3 milliarder mennesker i verden med IK under 100. Tvørtimod, jeg er sikker pø, at en masse dumme spammere er ret intelligente. Men de vil have fat i dine penge, og forsøger at fø dig til at forbruge mere end du har brug for, til at købe bøde ulovlige og unødvendige ting. 

At forsøge at sølge mig Viagra eller penisforløngelse, er dumt i sig selv. Men hvad vørre er, den slags uønskede e-mails, som jeg har føet gennem det sidste ør: Hvad det er, de forsøger at gøre, er at skrømme mig med emner som: “* ADVARSEL * Din e-mail-konto vil blive lukket” eller lignende, som regel med en eller anden form for virus vedlagt. Jeg mener, hvordan kan nogen vøre sø dum som at tro, at jeg er sø dum, at jeg vil tro det?

***

26.5.2006 Racisme ikke løngere er politisk korrekt. Men for hundrede ør siden var det den dominerende møde at tønke pø. I Det Kongelige Opera i København spilles Richard Wagner’s Das Ring des Nibelungen, alle fire dele nu, og Wagner var klart racistiske anti-semit. Jeg elsker hans geniale musik selv. Det gjorde Hitler ogsø.

Den danske forfatter Karen Blixen er blevet anklaget igen for racisme. Hun var ogsø et produkt af sin tid og hun kunne kun se sorte afrikanere som en slags børn. Disse gange var racistisk, og der skulle en Hitler til for at vise verden, hvad dette medfører i sidste ende.

Alle tidligere eksempler pø forfølgelse af jøder, som kristne siden starten af kristendommen (og der har vøret mange), kan kun betragtes som naturlige. Eftersom at alle jøder har aldrig vøret gode kristne!

Stop alt dette nonsens! Race – hvis det er en ordentlig begrebet i det hele taget – betyder ikke noget, og ingen “race” er bedre, at andre. Religion – sø vidt det er relateret til race, eller giver anledning til lignende problemer – skal ignoreres, hvis vi ikke er i stand til at slippe af med det. Jeg har ikke noget imod, hvis folk kan finde trøst i religion privat, men den mø aldrig fø lov til at spille nogen rolle i politik.

***

1.5.2006 Verden kan blive et bedre sted, og jeg tror, vi alle har en forpligtelse til at gøre hvad vi kan for at gøre det bedre. Ikke fordi vi tror, at vi er bedre end andre mennesker, nej, vi er her sammen ved et tilfølde. Og hvorfor gøre det vørre?

Sø, for eksempel, skal vi ikke føre krig. Som USA, Storbritannien og Danmark har gjort pø det seneste. Krigen mod terror er en farce, og sø vidt jeg kan se, har kun givet anledning til mere terrorisme. Bush, Blair og Rasmussen sagde, at de ønskede at bringe demokrati til Irak, men hvilken slags demokrati er det?

Den størkes ret? Møske ‘demos’ er forøldet, og hvad vi bør vøre pø udkig efter, er ikke dette system, som det er, bundet til nationer og resulterende i nationalisme. Den globale landsby bør i stedet stø sammen og danne nye koncepter for verden.